Chính Sách Bảo Mật

Mobimsua.com là một trang web chuyên về lĩnh vực Kiếm Tiền Online, Tin Tức MMO và Ví Điện Tử.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân và cam kết không tiết lộ thông tin của khách hàng dưới mọi hình thức.

Chính sách bảo mật cam kết không tiết lộ thông tin của khách hàng dưới mọi hình thức
Chính sách bảo mật cam kết không tiết lộ thông tin của khách hàng

Thu thập thông tin

Tại Mobimsua.com, chúng tôi không thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bạn có thể truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp thông tin cá nhân.

Sử dụng thông tin

Do chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân, do đó chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân từ người dùng trang web.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, vì chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân.

Truy cập và điều chỉnh thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình tại bất kỳ thời điểm nào.

Bảo vệ thông tin

Mặc dù chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi vẫn sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ trang web và nội dung của chúng tôi khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không hợp lệ.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này để phản ánh thay đổi về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website và gửi thông báo qua email.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: contact@mobimsua.com

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng và ủng hộ của bạn, và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Trân trọng,

Đội ngũ Mobimsua.com

Xem thêm bài viết:
Giới thiệu mobimsua.com
Điều khoản sử dụng
Liên hệ